Mozilla Thunderbird

Krok 1 - Wprowadzenie

Program Mozilla Thunderbird jest darmowym klientem poczty, który rozwijany jest przez fundację Mozilla. Plik instalacyjny aplikacji, m.in. w polskiej wersji językowej, możesz pobrać ze strony http://www.mozilla.org/.

Do skonfigurowania konta pocztowego jan@twojadomena.pl, założonego w  domenie głównej na serwerze Bestwebdesign.pl, potrzebujesz następujących parametrów:
  •   serwer POP3 i SMTP: mail.twojadomena.pl,
  •   login: jan@twojadomena.pl,
  •   hasło.

Krok 2 - Dodanie konfiguracji konta

W głównym oknie programu należy kliknąć w odnośnik Utwórz nowe konto.Krok 3 - Nazwa wyświetlana i adres e-mail

W rubryce "Imię i nazwisko", należy wprowadzić nazwę, która będzie widoczna u odbiorcy wiadomości w nagłówku "Od" (np. Jan Kowalski).

W polu "Adres e-mail", należy wpisać pełną nazwę konta (np. jan@twojadomena.pl), wpisać swoje hasło a następnie kliknąć przycisk [Kontynuuj].Krok 4 - Serwery

Program automatycznie wyszuka nazwy serwerów (IMAP i SMTP). Po zakończeniu wyszukiwania, w aktywnym oknie pojawi się przycisk [Edytuj], w który należy kliknąć.

Widok okna po automatycznym wyszukiwaniu serwerów przez program:Krok 5 - Wpisy konfiguracyjne

W oknie, które się pojawi, wpisz kolejno:

  • nazwa użytkownika – pełny adres e-mail, np. jan@twojadomena.pl,
  • serwer poczty przychodzącej – nazwę serwera "twojadomena.pl", wybierz typ serwera "POP3", numer portu "995" i rodzaj szyfrowania "SSL/TLS",
  • serwer poczty wychodzącej – nazwę serwera "twojadomena.pl", wybierz typ serwera "SMTP", numer portu "465" i rodzaj szyfrowania "SSL/TLS".

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych, kliknij w przycisk [Utwórz konto i edytuj jego ustawienia].

Widok okna po wprowadzeniu wszystkich zmian:Uwaga!
Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci identyfikatora serwera WWW, np. twojadomena.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci jan@twojafomena.pl.

Krok 6 - Uwierzytelnienie SMTP

W celu poprawy bezpieczeństwa, serwery pocztowe Bestwebdesign.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby aktywować uwierzytelnienie SMTP dla serwera poczty wychodzącej, w menu po lewej stronie wybierz ''Poczta wychodząca''. Następnie, zaznacz skonfigurowany wcześniej serwer poczty wychodzącej, po czym kliknij w przycisk [Edytuj].Pojawia się kolejne okno edycji ustawień:

Pole ''Opis'' można uzupełnić dowolną treścią, która będzie widoczna u odbiorcy wiadomości w nagłówku "Od" (np. Jan Kowalski).

W polu „Użytkownik” należy wpisać pełny adres konfigurowanego konta e-mail, np. jan@twojadomena.pl. Po uzupełnieniu ww. pól, potwierdź zmiany, klikając w przycisk [OK].Krok 7 - Podsumowanie

Program Mozilla Thunderbird został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie jan@twojanazwa.pl.