Microsoft Office Outlook 2010

Krok 1 - Wprowadzenie

Program Microsoft Office Outlook 2010 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2010.

Do skonfigurowania konta pocztowego jan@twojadomena.pl, założonego w  domenie głównej na serwerze Bestwebdesign.pl, potrzebujesz następujących parametrów:
  •   serwer POP3 i SMTP: mail.twojadomena.pl,
  •   login: jan@twojadomena.pl,
  •   hasło.

Krok 2 - Dodanie konfiguracji konta

Z górnego menu, w głównym oknie programu, wybierz zakładkę ''Plik''. Następnie w nowym oknie przejdź do zakładki ''Informacje'', po czym kliknij w przycisk [Dodaj konto].Krok 3 - Wybór rodzaju konfiguracji konta

W oknie ''Automatyczne konfigurowanie konta'' zaznacz opcję ''Ręczne konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów", a następnie kliknij w przycisk [Dalej >]Krok 4 - Wybór serwera obsługującego pocztę

W oknie "Wybierz usługę" zaznacz "Internetowa poczta e-mail” oraz potwierdź wybór, klikając w przycisk [Dalej >].Krok 5 - Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, adres e-mail, serwer

W sekcji "Informacje o użytkowniku", w polu "Imię i nazwisko", wpisz nazwę użytkownika, która będzie widoczna we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail w polu "OD". Następnie uzupełnij pełny adres e-mail, np. jan@twojadomena.pl.

W sekcji "Informacje o serwerze" należy wybrać typ konta: POP3 oraz wpisać w obydwa pozostałe pola jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej SMTP np. twojadomena.pl.

W sekcji "Informacje o logowaniu" uzupełnij nazwę użytkownika, która powinna być taka sama jak konfigurowany adres e-mail, czyli jan@twojadomena.pl. Kolejno wpisz hasło do swojego konta e-mail. Możesz także zaznaczyć opcję ''Zapamiętaj hasło'', by nie wpisywać go przy każdym połączeniu się klienta poczty z Twoim kontem.

W sekcji "Dostarcz nowe wiadomości do:" należy zaznaczyć opcję "Nowy plik danych programu Outlook".

UWAGA!
Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk [Więcej ustawień ...] , co spowoduje otwarcie okna "Ustawienia internetowej poczty e-mail".Krok 6 - Uwierzytelnianie SMTP i połączenia z SSL

W celu poprawy bezpieczeństwa, serwery pocztowe Bestwebdesign.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie "Ustawienia internetowej poczty e-mail" otworzyć zakładkę "Serwer wychodzący". Kontynuując, należy zaznaczyć opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania", a następnie wybrać opcję "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3). Aby tego dokonać, wybierz zakładkę "Zaawansowane". Dla serwera przychodzącego (POP3) zaznacz opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)", a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu SSL oraz wpisz numery portów:
  • dla "Serwer przychodzący (POP3)" - 995,
  • dla "Serwer wychodzący (SMTP)" - 465.
Zatwierdź zmiany, klikając w przycisk [OK].UWAGA!
Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci identyfikatora serwera WWW, np. twojadomena.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci jan@twojadomena.pl.

Krok 7 - Podsumowanie

W oknie "Ustawienia internetowej poczty e-mail" należy kliknąć przycisk [Dalej >] , a w kolejnym oknie - [Zakończ].

Program Microsoft Office Outlook 2010 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie jan@twojadomena.pl.