Microsoft Office Outlook 2007

Krok 1 - Wprowadzenie

Program Microsoft Office Outlook 2007 to klient poczty, który stanowi część pakietu biurowego Microsoft Office 2007.

Do skonfigurowania konta pocztowego jan@twojadomena.pl, założonego w  domenie głównej na serwerze Bestwebdesign.pl, potrzebujesz następujących parametrów:
  •   serwer POP3 i SMTP: mail.twojadomena.pl,
  •   login: jan@twojadomena.pl,
  •   hasło.

Krok 2 - Dodanie konfiguracji konta

W głównym oknie programu, z górnego menu, należy wybrać kolejno: Narzędzia - /Ustawienia kont... .W oknie "Ustawienia kont" kliknij w przycisk [Nowy…].Krok 3 - Wybór typu serwera obsługującego pocztę

W oknie "Wybierz usługę e-mail" wybierz opcję "Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP", a następnie kliknij w przycisk [Dalej >]Krok 4 - Wpisy konfiguracyjne: użytkownik, adres e-mail, serwer

W oknie "Automatyczne konfigurowanie konta" należy wpisać w pole "Imię i nazwisko" nazwę użytkownika, która zostanie umieszczona w polu "Od", we wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomościach e-mail. Poniżej wpisz pełny adres e-mail, np. jan@twojadomena.pl.

W polu "Hasło" wpisz hasło dostępowe do konta. W polu "Wpisz ponownie hasło" jeszcze raz podaj hasło w celu weryfikacji poprawności wpisu.

Po wypełnieniu pól, zaznacz opcję "Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów" oraz kliknij w przycisk [Dalej >].
Pozostaw zaznaczoną opcję "Internetowa poczta e-mail" i  kliknij w przycisk [Dalej >].W sekcji "Informacje o serwerze" należy wybrać typ konta POP3. W obydwa pola wpisać jednakowe nazwy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (SMTP) np. twojadmena.pl .

W sekcji "Informacje o logowaniu" należy w pole "Nazwa użytkownika" wpisać pełny adres konta (np. jan@twojadmena.pl).

Uwaga!
Nie przechodź jeszcze do kolejnego okna. W bieżącym oknie kliknij w przycisk [Więcej ustawień ...], co spowoduje otwarcie okna "Ustawienia internetowej poczty e-mail".

Krok 5 - Uwierzytelnienie SMTP i połączenia z SSL

W celu poprawy bezpieczeństwa, serwery pocztowe Bestwebdesign.pl są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w oknie "Ustawienia internetowej poczty e-mail" otworzyć zakładkę "Serwer wychodzący". Kontynuując, należy zaznaczyć opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania", a następnie wybrać opcję "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".W celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3). Aby tego dokonać wybierz zakładkę "Zaawansowane", dla serwera przychodzącego (POP3) zaznacz opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" a dla serwera wychodzącego (SMTP) wybierz połączenie szyfrowane typu SSL oraz wpisz numery portów:
  • dla "Serwer przychodzący (POP3)" wpisz 995,
  • dla "Serwer wychodzący (SMTP)" wpisz 465.Zatwierdź zmiany poprzez kliknięcie w przycisk [OK] .

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci adresu serwera WWW, np. twojadomena.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci jan@twojadomena.pl.

Krok 6 - Podsumowanie

W odsłoniętym oknie "Konta e-mail" należy kliknąć przycisk [Dalej >], a w kolejnym oknie - [Zakończ].

Program Microsoft Office Outlook 2007 został skonfigurowany do obsługi konta e-mail o adresie jan@twojadomena.pl.