Konfiguracja poczty

Standardowe opcje konfiguracyjne konta pocztowego

Serwer poczty przychodzącej - twojadomena.pl
Port serwera poczty przychodzącej - 995
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer poczty przychodzącej IMAP - twojadomena.pl
Port serwera poczty przychodzącej - 993
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer poczty wychodzącej SMTP - twojadomena.pl
Port serwera poczty wychodzącej - 465
Tryb zabezpieczenia - SSL

Serwer wymaga uwierzytelnienia / włączonej autoryzacji SMTP.

Konfiguracja programów pocztowych